Program edukacyjny

Jednym z głównych rezultatów niniejszego projektu jest program edukacyjny na temat tradycyjnych sadów. Celem projektu ESTO jest opracowanie programu nauczania opartego na kryteriach ECVET (europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym). Oferta edukacyjna obejmuje najważniejsze aspekty wiedzy o tradycyjnych sadach w takich dziedzinach jak pomologia, pielęgnacja i zarządzanie oraz przetwórstwo i marketing. Opracowana jest na zasadzie modułów, które dostarczają nie tylko wiedzy, ale również umiejętności i kompetencji uczniom i praktykantom. Program oferuje możliwości nauczania i uczenia się nowej i zapomnianej wiedzy dotyczącej tradycyjnych sadów i zrównoważonych metod ich uprawiania.

Program skierowany jest do formalnych i nieformalnych instytucji edukacyjnych i organizacji oraz wszystkich innych zainteresowanych zakładaniem, uprawianiem, pielęgnowanie i zachowaniem tradycyjnych sadów. Obszerny materiał źródłowy jest pomocnym narzędziem w tej ofercie edukacyjnej.