Źródła informacji

Wiedza dotycząca tradycyjnych sadów została zgromadzona na podstawie analizy materiałów dotyczących różnych aspektów tego zagadnienia. Ten zbiór materiałów zawiera dostępną literaturę, dokumenty, kontakty, linki, opracowania, a także dokumentację fotograficzną dotyczącą specyficznych zagadnień jak: pomologia, opieka i zarządzanie oraz przetwarzanie i marketing produktów z sadów. Zbiór ten dostarcza solidnych  podstaw różnorodnych informacji nie tylko dla przyszłych użytkowników naszej oferty edukacyjnej, ale również dla zainteresowanych ekspertów i szerokiego odbiorcy.