O zespole ESTO

Niemcy

Konsorcjum partnerskie stanowią dwie organizacje non-profit  zaangażowane w różne aspekty tradycyjnego sadownictwa. Aby krąg zainteresowanych projektem był jak najszerszy obejmuje on różne sektory (rolnictwo, szkolnictwo, ogrodnictwo, ochrona środowiska, itp.). Thüringer Ökoherz e.V., niemiecka organizacja non-profit, promująca rolnictwo ekologiczne, ochronę krajobrazu i ekologiczny styl życia w Turyngii, jest odpowiedzialna za koordynację projektu i jego zarządzanie. Drugą organizacją jest Grüne Liga Thüringen e.V., również organizacja non-profit, zajmująca się tradycyjnym sadownictwem i zarządzaniem, odnawialnymi źródłami energii, zrównoważonym rozwojem i polityką ochrony środowiska.

 

Austria

W projekt ESTO zaangażowanych jest dwóch austriackich partnerów. OIKOS jest organizacją prowadzącą badania dotyczące wszystkich aspektów ochrony środowiska i najlepszych praktyk w zakresie ochrony przyrody. Organizacja ma duże doświadczenie  w temacie powiązań rolnictwo – ekologia oraz edukacji w tym zakresie, co niezaprzeczalnie wzbogaca projekt. Drugim partnerem z Austrii jest OWET, który jest przedstawicielem sektora edukacyjnego. OWET  odgrywa kluczową rolę w projekcie, wnosząc do niego pedagogiczne i dydaktyczne doświadczenie.

 

Polska

Polskie konsorcjum partnerskie reprezentują przedstawiciele trzech różnych sektorów. Społeczny Instytut Ekologiczny zajmuje się rozwojem obszarów wiejskich, budowaniem  sieci współpracy , współpracą z samorządami w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, ochrony bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju. Instytut Ogrodnictwa prowadzi prace badawcze m.in. w dziedzinie sadownictwa, upraw roślin kwiatowych oraz pszczelarskich i ma wybitnych ekspertów zajmujących się tradycyjnymi sadami.  . Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej  włączy do programu nauczania rolnictwo ekologiczne oraz sadownictwo tradycyjne. Szkoła zapewnia kompetencje pedagogiczne oraz przeprowadzi pilotażowy kurs z zakresu tradycyjnego sadownictwa.

 

Węgry

Ecolinst – Ekologiczny Instytut dla Zrównoważonego Rozwoju jest organizacją zajmującą się ekorozwojem, promowaniem kultury ekologicznej i świadomości ekologicznej konsumentów oraz edukacją ekologicną. Działania Ecolinst mają na celu ochronę tradycyjnych sadów oraz stworzenie ekosystemów rolniczych, odpowiadających warunkom naturalnym. Drugi partner – Wydział Pomologii na Uniwerystecie Corvinusa w Budapeszcie oferuje kursy związane z zarządzaniem sadem, dawnymi odmianami owoców i rolnictwem ekologicznym. Doświadczenie, jakim dysponują pracownicy UC, przyczyni się do opracowania wysokiej jakości materiałów.

 

Francja

Celem organizacji Solagro jest rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, rolnictwa ekologicznego i środowiska naturalnego we Francji. Solagro ma wieloletnie doświadczenie, współpracuje z wieloma instytucjami zarówno w samej Francji, jak i w  Europie, organizuje szkolenia dla studentów, doradców i rolników. Promuje sady tradycyjne poprzez inicjowanie lokalnych programów pilotażowych, w tym szkoleń dotyczących zarządzania takimi sadami, przetwarzania z nich produktów i komunikacji.

 

Dania

Blomstergaarden (BLO) to małe prywatne centrum badawcze, posiadające własne sady, które stanowią bazę dla Uniwersytetu w Kopenhadze. Centrum zbiera materiał genetyczny z duńskich sadów w celu utrzymania i zwiększenia bioróżnorodności rolniczej w Danii. BLO to również centrum kształcenia dorosłych, organizujące warsztaty oraz różnego rodzaju wydarzenia związane z sadownictwem.