European Specialist in Traditional Orchards - ESTO

Sady tradycyjne są jednym z elementów kształtujących krajobraz europejski. Ponad 80 proc. tych sadów zaniknęło w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat. Nowoczesne techniki uprawy i sadzenia umożliwiają  zwiększenie plonów, lecz tym samym prowadzą do znacznego obniżenia jakości owoców oraz zubożenia bioróżnorodności i zasobów genetycznych sadów.  Obecnie niewielu sadowników posiada fachową wiedzę z tej dziedziny.

Nie ma również materiałów edukacyjnych obejmujących  różne aspekty sadownictwa. Dlatego też w ramach projektu ESTO opracowane zostaną innowacyjne metody nauczania i uczenia się, których celem będzie dostarczenie wiedzy umożliwiającej ochronę i zachowanie  tradycyjnych sadów, przy uwzględnieniu zarówno kwestii ekonomicznych jak i ekologicznych. Wszystko po to, aby te ważne ekosystemy  mogły w dalszym ciągu być  elementem krajobrazu XXI wieku.

Projekt realizowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Partnerzy w projekcie to organizacjie oraz eksperci w dziedzinie tradycyjnego sadownictwa, zarządzania i edukacji z sześciu krajów: Austrii, Danii, Francji, Niemiec, Polski i Węgier.

 

ESTO – tytuł projektu zawiera wszystkie ważne aspekty związane z zagadnieniem tradycyjnych sadow

E- Europejski

Długa tradycja europejskiego sadownictwa, tysiące odmian uprawianych w Europie, wiele z nich ma takie same nazwy, choć w różnych językach

S – Specjalista

Wiedza ekspercka, która umożliwi zachowanie tradycyjnych sadów w Europie

T – Tradycyjnego

Kwitnące sady wysokopiennych długowiecznych drzew, wiele odmian, miejsca pracy, edukacja i rekreacja, zdrowy produkt żywnościowy

O – Orchard czyli sad

Wielofunkcyjny (ekologicznie i ekonomicznie) zrównoważony system gwarantujący wysoką bioróżnorodność charakteryzujący krajobraz obszarów wiejskich