Europæiske Specialister i Traditional Frugthaver

ESTO Projektet ’europæiske specialister i traditionelle frugthaver’ er et europæisk projekt støttet af Leonardo da Vinci programmet for livslang læring. Det involverer partnerorganisationer og andre tilknyttede eksperter inden for traditionel frugtdyrkning og ledelse og uddannelse fra seks europæiske lande - Østrig, Polen, Ungarn, Danmark, Frankrig og Tyskland.

Traditionelle frugthaver i Europa har haft en varierende historie i de seneste årtier. I nogle regioner findes der stadig landbrugsmodeller, der garanterer kontinuiteten og udviklingen af ​​dette hotspots for biodiversitet, men der er i andre regioner ændringer i arealanvendelsen, manglende markedsføring og den udbredte tab af faglig viden om de traditionelle frugthaver, der truer deres overlevelse.

Den nuværende mangel på uddannelsesmuligheder for at få omfattende og specialiseret viden om de forskellige aspekter af pleje og vedligehold af traditionelle frugthaver er derfor den vigtigste motivation for vores initiativ. Det overordnede formål med projektet er at bidrage til at beholde de traditionelle frugthaver som en multifunktionel (økologisk og økonomisk) bæredygtigt system, der sikrer høj biodiversitet. Udvikling af nye og innovative måder at undervise og lære, vil bidrage til at opretholde de karakteristiske landskaber i det 21. århundrede.

 


Thüringer Obstbaumschnittschule

The habitat orchard with 5,000 animal and plant species belongs to the most biologically diverse habitats in the whole  Europe. The Thuringian Fruit Tree Pruning School (Thüringer Obstbaumschnittschule) strives to protect and cultivate this property. For more information about Thüringer Obstbaumschnittschule please click here:

http://www.obstbaumschnittschule.de/


Guide for the standard fruit tree growing

The "Guide for the standard fruit tree growing" is part of the expert texts/teaching material developed within the ESTO – “European Specialist in Traditional Orchards” project. The guide enables through the provided expert knowledge and advices to learn to read a fruit tree. With described rules and techniques an ideal fruit tree can be grown.  An ideal fruit tree combines the use as well as natural growth principles of the tree. The material is available in German language.


 

ESTO short film on TONGUE GRAFTING is here!

The ESTO video-clip on toungue grafting available in all partner languages (English, Danish, German, Polish, Hungarian, French).

The ESTO video-clips reached more than 10.000 clicks in the beginning of March 2015!