Europejski Specjalista Tradycyjnych Sadów

ESTO, Europejski Specjalista Tradycyjnych Sadów, to projekt realizowany w ramach europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. W projekcie współpracują ze sobą organizacje partnerskie oraz eksperci z dziedziny sadów tradycyjnych, zarządzania i edukacji z sześciu krajów Europy: Austrii, Danii, Francji, Niemiec, Polski i Węgier.

Tradycyjne sadownictwo w Europie przez ostatnie dziesięciolecia uległo dużym zmianom. Stosowane w niektórych regionach Europy metody upraw sadowniczych nadal gwarantują ciągłość i rozwój tych oaz bioróżnorodności, lecz na innych obszarach zmiany w użytkowaniu gruntów, brak promocji i zanik profesjonalnej wiedzy na temat sadów tradycyjnych zagrażają ich przetrwaniu.

Główną motywacją podjęcia przez międzynarodowe konsorcjum tej inicjatywy był brak możliwości kształcenia specjalistów, którzy posiadaliby kompleksową a równocześnie wysoko specjalistyczną wiedzę na temat różnych aspektów pielęgnacji i zarządzania sadami tradycyjnymi. Celem ogólnym projektu jest przyczynienie się do zachowania tradycyjnych sadów jako wielofunkcyjnych (ekologicznych i ekonomicznych) zrównoważonych systemów gwarantujących wysoką bioróżnorodność. Opracowanie nowych, innowacyjnych metod nauczania i uczenia się pomoże zachować w XXI wieku charakterystyczny krajobraz wiejski z tradycyjnymi sadami.  


Thüringer Obstbaumschnittschule

The habitat orchard with 5,000 animal and plant species belongs to the most biologically diverse habitats in the whole  Europe. The Thuringian Fruit Tree Pruning School (Thüringer Obstbaumschnittschule) strives to protect and cultivate this property. For more information about Thüringer Obstbaumschnittschule please click here:

http://www.obstbaumschnittschule.de/


Guide for the standard fruit tree growing

The "Guide for the standard fruit tree growing" is part of the expert texts/teaching material developed within the ESTO – “European Specialist in Traditional Orchards” project. The guide enables through the provided expert knowledge and advices to learn to read a fruit tree. With described rules and techniques an ideal fruit tree can be grown.  An ideal fruit tree combines the use as well as natural growth principles of the tree. The material is available in German language.


 

ESTO short film on TONGUE GRAFTING is here!

The ESTO video-clip on toungue grafting available in all partner languages (English, Danish, German, Polish, Hungarian, French).

The ESTO video-clips reached more than 10.000 clicks in the beginning of March 2015!